Colorspol

Spoločnosť COLORSPOL s.r.o. vznikla v roku 1991. Od začiatku sa špecializovala na povrchové úpravy veľkých technologických a stavebných celkov,ako železničných a cestných mostov, vodných diel a hradení, elektrárenských konštrukcií a kotlov, ako aj veľkorozmerných výrobkov v strojárenských prevádzkach. Postupne sme škálu povrchových ochrán rozšírili o špeciálne, teplote a abrazii odolné povlaky na báze keramiky a metalizáciu rôznymi kovmi a zliatinami. V súčasnosti patríme medzi najväčšie spoločnosti v oblasti povrchovej ochrany nielen na Slovensku ale aj v strednej Európe. Táto činnosť naďalej ostáva nosným programom firmy.                           

покрывало