Antikorózna ochrana

Príprava povrchu

Ručné čistenie
Používa sa iba v spojení s na to určenými náterovými hmotami, používa sa predovšetkým na malé plochy a konštrukcie, ktoré majú menšie požiadavky na životnosť náteru.

Používané zariadenia

 • oceľové kefy
 • brúsne papiere
 • kotúče
 • brúsky

Otryskávanie
Účinný, ideálny spôsob prípravy povrchu, podstatou je použitie abraziva pri vysokom tlaku 8bar.

Používané zariadenia a abrazivo

 • Kompresory – Atlas Copco, Cat – Zepelin, Atmos
 • Tlakové nádoby – Clemco, Tlakon
 • Abrazivo – piesok, oceľová drť, korund, sklo

Vysokotlaký vodný lúč
alternatíva k otryskávaniu, tlak do 2 500bar, odstráni staré nátery, nevýhodou je blesková korózia.

Používané zariadenie

 • vysokoltlaké čerpadlo - URACA

Nátery

Klasické:

 • aplikácia štetcom
 • valčekom
 • vzduchovým striekaním
 • vyskotlakým bezvzduchovým striekaním

Valček – rýchlejšie ako štetec, iba na rovné plochy, nevtiera do povrchu, tenký film.

Vzduchové striekanie – nátery s nízkym obsahom sušiny – emaily, kvalitný estetický povrch.

Štetec – dobre vtiera do podkladu a dostane sa na nedostupné miesta(hrany), nízka efektivita a hrúbka filmu.

Špeciálne:

Používa sa pri aplikácii hmôt – bezrozpúšťadlových s krátkou dobou spracovateľnosti.

Metalizácia Vrhanie roztaveného kovu, väčšinou Zn alebo Al na kovový povrch, nahrádza pozinkovanie, väčšinou je spojené s nanesením krycieho náteru.

Použité zariadenie

 • kyslík
 • plynová sada
 • metalizačná pištoľ

Nanášanie keramiky 

Nanášanie špeciálnych keramických zlúčenín na povrch kovov, ochrana určená do vysokonáročných prostredí (vysoké pece, elektrárne). Zariadenie - elektrooblúkové a plameňové.

Spoločnosť je registrovaná ako aplikačná spoločnosť so schopnosťou aplikovať náterové systémy pre väčšinu renomovaných výrobcov náterových hmôt ako napr.:

 • JOTUN PAINT
 • HEMPEL COATINGS
 • SIGMA COATINGS
 • INTERNATIONAL PROTECTIVE COATINGS
 • METROTECT LIMITED
 • COPON
 • THORTEX
 • JUB KASTACO
 • AMERON
 • PYROSTOP STEEL
 • SIKA